X

Google Translate

  • Türkçe
  • English
  • العربية
  • Pусский
  • Spanish
  • France
  • Germany


Öksürük Nedeni

Öksürük Nedeni

 

ÖKSÜRÜK

Solunum yollarının bir korunma refleksidir.  Sağlam ve kronik bir rahatsızlığı olmayan çocuklarda çoğunlukla basit bir üst solunum yolu enfeksiyonunun (ÜSYE) belirtisidir. Öksürüğün özellikleri ve ona eşlik eden diğer hastalık belirtileri önemlidir.

Öksürükte dikkat edilecek noktalar:

Öksürüğün süresi (< 3 hafta akut, >3 hafta kronik)

Öksürüğün beslenme egzersiz veya çevresel faktörlerle bağlantılı olup olmadığı

Öksürüğün karekteri (kesik kesik, paroksismal takibinde iç çekme-apne, havlar gibi, yüksek tiz öksürük, prodüktif öksürük, kaba korna sesi gibi)

Öksürüğün paterni (sabah erken, gece, egzersize bağlı, uykuda kaybolan)

Eşlik eden semptomlar (burun akıntısı, ateş, hışırtı, kardiak hastalık bulgusu..)

Tekrarlayıcı öksürükle kronik öksürüğün karıştırılmaması önemlidir.

Çocuğun kreş çocuğu olup olmaması

Ailede astım öyküsü

Pasif sigara içimi öyküsünün varlığı değerlendirilmelidir.

- Okul mevsiminin başlamasıyla birlikte ayda 1-2 kez tekrarlayan, burun akıntısı, aksırık ve bazen ateşle birlikte başlayan kuru öksürük 5-10 gün içinde hafifler, ancak tam kaybolmadan yeni bir burun akıntısı ve aksırık belirtileri ile yeniden başlar, bu durum kış boyunca devam eder. Ebeveyn bu durumu iyileşmeyen bir akiğer hastalığı olarak yorumlayabilir. Halbuki her öksürük dönemi farklı bir solunum yolu virüsüne bağlı bir ÜSYE’dir. Bu dönemlerde hastanın muayenesinde orta kulak iltihabı, sinüzit veya pnömoni (zatürre) gibi bir komplikasyon saptanmamışsa antibiyotik tedavisi gereksiz ve etkisizdir, hastalık süresini kısaltmaz, bakteriyel komplikasyonları da önlemediği gösterilmiştir.

-Bir viral ÜSYE sırasında 7-10 günden uzun süren ve şiddetinde hafifleme olmayan öksürük, burun/geniz akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi belirtiler akut sinüziti akla getirebilir.

-10-15 günden uzun süren geceleri artan inatçı kuru ve şiddetli öksürükler  özellikle aşısız ve 6 aylıktan küçük bebeklerde ve 8 yaşında büyük çocuklarda boğmaca sendromunuda düşündürmekle birlikte boğmaca her yaşta görülebilir.

- Her viral ÜSYE sırasında veya sonrasında ortaya çıkan ve bazen nefes darlığı ile birlikte olan hışıltılı solunum, çocukluk çağı astımı veya hava yolu reaktivitesine yol açan mide-yemek borusu reflüsü gibi diğer hastalıkları akla getirir.

- “Havlama sesine benzeyen” boğuk sesle öksürük, ses kısıklığı, nefes almada zorluk ve/veya nefes alırken “ötme sesi” gibi belirtiler krup sendromunu, en sıklıkla akut larenjiti düşündürür.

- Öksürükle birlikte Ateş, halsizlik, iştahsızlık, nefes darlığı, karın veya göğüs ağrısı, kusma gibi belirtiler pnömoniyi düşündürmelidir. Bir viral ÜSYE sırasında başlangıçta düşen ateşin birkaç gün sonra tekrar yükselmesi, öksürüğün sebat etmesi veya artması, veya nefes darlığının başlaması da nömoniyi akla getirmelidir.

Yukarıda örneklenen inatçı ve sıradışı öksürükleri olanların, özellikle çocukların %7-15’inde rastlanan çocukluk çağı astımı açısından çocuk  allerji uzmanı tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Tedaviye yanıtsız kronik öksürüğü olan çocuklar ileri değerlendirme yapılmak üzere çocuk göğüs hastalıkları uzmanına yönlendirilir.

 

KAYNAK: Milli Pediatri Derneği, Pediatride Rutinler